Τα νέας μας

 

 

 

 

 

 

 


 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ , Τ.Κ. 570 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 - 79 66 24, 2310 - 79 52 86, Fax: 2310 - 79 66 25